కృష్ణాజిల్లాలో మొట్టమొదటి సారి మహిళా కానిస్టేబుల్కు వీక్లీ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అవార్డ్

కృష్ణాజిల్లాలో మొట్టమొదటి సారి మహిళా కానిస్టేబుల్కు వీక్లీ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అవార్డ్ జాతీయ రహదారిపై దొంగతనానికి పాల్పడిన నిందితులను పట్టుకోవడంలో తెగువ చూపిన మహిళా కానిస్టేబుల్ కు అవార్డు అందజేసిన జిల్లా ఎస్పీ, మహిళలననే భయం లేకుండా ముగ్గురు నిందితులను పట్టుకోవడంలో కృషి చేసిన కంచికచర్ల మహిళా కానిస్టేబుల్ కేసును అత్యంత చాకచక్యంగా ఛేదించడంలో కృషి చేసిన మహిళా కానిస్టేబుల్ కు వీక్లీ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అవార్డు అందజేసిన జిల్లా ఎస్పీ.
మహిళా కానిస్టేబుల్కు తేనీరు అందించి, ఆమె చూపిన తెగువకు ప్రత్యేక అభినందనలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *