అల్లూరి పాడేరు జిల్లా పెదబయలు పోలీసులకు చిక్కిన అంతర్రాష్ట్ర బైక్స్ చోరీ ముఠా.

By

అల్లూరి పాడేరు జిల్లా పెదబయలు పోలీసులకు చిక్కిన అంతర్రాష్ట్ర బైక్స్ చోరీ ముఠా. ఒడిశాకి చెందిన నలుగురు దొంగలు నుంచి 18 వాహనాలు స్వాధీనం.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like