ఏపీలో పొగాకు, గుట్కా, తంబాకు, పాన్ మసాలా పై రేపటి నుంచి ఏడాది పాటు నిషేధం విధిస్తూ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం

By

ఏపీలో పొగాకు, గుట్కా, తంబాకు, పాన్ మసాలా పై రేపటి నుంచి ఏడాది పాటు నిషేధం విధిస్తూ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం

AP government has issued key orders banning tobacco, gutka, tobacco and pan masala in AP for a year from tomorrow.

 


Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like