ప్రకాశం : జూదం నిర్వహిస్తున్న, ఆడుతున్న వారిపై నిఘా

By

జూదం నిర్వహిస్తున్న, ఆడుతున్న వారిపై నిఘా; జిల్లాలో పలు పేకాట స్థావరాలపై మెరుపు దాడులు, జూదరులు అరెస్టు, నగదు స్వాధీనం.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like