ఆసియా క్రీడల్లో బంగారు పతక విజేత భారత్ జోడో యాత్రలో చేరి రాహుల్ గాంధీ జీతో కలిసి నడిచారు.

ఆసియా క్రీడల్లో బంగారు పతక విజేత భారత్ జోడో యాత్రలో చేరి రాహుల్ గాంధీ జీతో కలిసి నడిచారు.

ఆసియా క్రీడల్లో బంగారు పతక విజేత బాక్సర్ స్వీటీ బూరా మరియు కబడ్డీలో ఆసియా క్రీడల్లో బంగారు పతక విజేత దీపక్ హుడా భారత్ జోడో యాత్రలో చేరి రాహుల్ గాంధీ జీతో కలిసి నడిచారు.

Source : Telangana Congress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *