వైసీపీ కి రిటర్న్ గిఫ్ట్ గా knock – Out ఇస్తారు బద్వేల్ ప్రజలు.

By

ఓరి దీని తస్సదియ్య బ్రాండ్లు అంటే ఎదో గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ అనుకున్నాం గాని…! ప్రెసిడెంట్ మెడల్, బూమ్ బూమ్ అని ఆంధ్రాలో ఎంత పెద్ద మేధావి కూడా బయటకి వదిలేదాక కనిపెట్టలేకపోయాడు.. వైసీపీ కి రిటర్న్ గిఫ్ట్ గా knock – Out ఇస్తారు బద్వేల్ ప్రజలు.
Source : BJP

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like