సాంకేతికత ఉపయోగించి దోపిడి కేసును చాకచక్యంగా చేధించిన రేపల్లె రూరల్ సర్కిల్ పోలీస్

సాంకేతికత ఉపయోగించి దోపిడి కేసును చాకచక్యంగా చేధించిన రేపల్లె రూరల్ సర్కిల్ పోలీస్ అధికారులను అభినందించిన బాపట్ల జిల్లా ఎస్పీ గారు.

Bapatla Police

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *