నాడు పచ్చబాబు పాలనలో అన్నిరంగాల్లోనూ బీసీల అణచివేత!

నాడు పచ్చబాబు పాలనలో అన్నిరంగాల్లోనూ బీసీల అణచివేత!
నేడు జగనన్న చేసే సంక్షేమంలో సమాజిక, రాజకీయ రంగాన బీసీలకే అధిక ప్రాధన్యత!!
Source : Ismail YSRCP

2 thoughts on “నాడు పచ్చబాబు పాలనలో అన్నిరంగాల్లోనూ బీసీల అణచివేత!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *