సత్యసాయి జిల్లా పాల సముద్రంలో భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ భారీ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేసేందుకు నిర్ణయించింది

సత్యసాయి జిల్లా పాల సముద్రంలో భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ భారీ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేసేందుకు నిర్ణయించింది

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ లో సత్యసాయి జిల్లా పాల సముద్రంలో భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ భారీ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేసేందుకు నిర్ణయించింది.రాడార్ టెస్టింగ్ కోసం ఏర్పాటు చేయబోయే ఈ భారీ ప్రాజెక్టుకు రూ.384 కోట్లు మంజూరు చేసింది.ఆ తరువాత అంచెలంచెలుగా ఈ ప్రాజెక్టు విస్తరణ కూడ చేపడతారని సమాచారం.

Source : Dr. K. Srinivasa Varma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *