విజయవాడలోని రాష్ట్ర పార్టీ కార్యాలయం నందు నేడు నిర్వహించిన భారతీయ జనతా పార్టీ సోషల్ మీడియా వర్క్ షాప్

By

SomuVeerraju: విజయవాడలోని రాష్ట్ర పార్టీ కార్యాలయం నందు నేడు నిర్వహించిన భారతీయ జనతా పార్టీ సోషల్ మీడియా వర్క్ షాప్ నందు రాష్ట్ర సంఘటన మంత్రి శ్రీ మధుకర్ గారు, రాష్ట్ర సోషల్ మీడియా కన్వీనర్ శ్రీ కేశవ కాంత్ గారితో కలిసి పాల్గొని రాష్ట్రం నలుమూలల నుండి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన సోషల్ మీడియా వారియర్స్ కు దిశానిర్దేశం చేశాను.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like