తెలుగుదేశం పార్టీ నేత మాజీ శాసన సభ్యులు, సంగం డైరీ చైర్మన్ శ్రీ ధూళిపాళ్ల నరేంద్రన్న కి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

By

తెలుగుదేశం పార్టీ నేత మాజీ శాసన సభ్యులు, సంగం డైరీ చైర్మన్ శ్రీ ధూళిపాళ్ల నరేంద్రన్న కి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ప్రజాసమస్యలపై మీరు చేస్తున్న పోరాటం మాకు ఆదర్శం. మీరు మరెన్నో ఆనందకరమైన పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకోవాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను.
Image

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like