బిజెపి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తగ్గించింది. మరి జగన్ రెడ్డి వేస్తున్న VAT ఎప్పుడు తగ్గిస్తారు?

By

బిజెపి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తగ్గించింది. మరి జగన్ రెడ్డి వేస్తున్న VAT ఎప్పుడు తగ్గిస్తారు? రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి Ys Jagan దోపిడికి వ్యతిరేకంగా రేపటి రోజున ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో ఉదయం 11:00గం.ల నుంచి ధర్నా కార్యక్రమం.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like