ఒంగోలు పార్లమెంట్ లోని కనిగిరి అసెంబ్లీ లో సి యస్ పురంలో రాష్ట్రంలో జగనన్న పాలన అరాచకల పైన BJYM రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యవసంఘర్షణ యాత్ర

ఒంగోలు పార్లమెంట్ లోని కనిగిరి అసెంబ్లీ లో సి యస్ పురంలో రాష్ట్రంలో జగనన్న పాలన అరాచకల పైన BJYM రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యవసంఘర్షణ యాత్ర లో పాల్గొనడం జరిగింది : Kondisetty Venkata Ramanaiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *