ప్రకాశం జిల్లాలోని పలు అనుమానాస్పద ప్రాంతాల్లో ముందస్తూ భద్రతా చర్యగా తనిఖీలు

ప్రకాశం జిల్లాలోని పలు అనుమానాస్పద ప్రాంతాల్లో ముందస్తూ భద్రతా చర్యగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నబాంబ్ డిటెక్షన్ & డిస్పోజల్ స్క్వాడ్.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *