దేశంలోనే తొలిసారి శాశ్వ‌త బీసీ క‌మిష‌న్ మ‌న రాష్ట్రంలో తెచ్చాం

దేశంలోనే తొలిసారి శాశ్వ‌త బీసీ క‌మిష‌న్ మ‌న రాష్ట్రంలో తెచ్చాం
Source : YSR Congress Party

2 thoughts on “దేశంలోనే తొలిసారి శాశ్వ‌త బీసీ క‌మిష‌న్ మ‌న రాష్ట్రంలో తెచ్చాం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *