ఈనెల 15 న జిల్లా పోలీసుకార్యాలయంలో స్పందన రద్దు- అనంతపుర్ జిల్లా ఎస్పీ డాక్టర్ ఫక్కీరప్ప కాగినెల్లి IPS

ఈనెల 15 న జిల్లా పోలీసుకార్యాలయంలో స్పందన రద్దు- అనంతపుర్ జిల్లా ఎస్పీ డాక్టర్ ఫక్కీరప్ప కాగినెల్లి IPS, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమలులో ఉండటంతో స్పందన కార్యక్రమాన్ని రద్దు చేస్తున్నామని ప్రజలు సహకరించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

Source : Anantapur Police

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *