ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రివర్యులు గౌ.శ్రీ వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారి జన్మదిన వేడుకలు వినుకొండలో

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రివర్యులు గౌ.శ్రీ వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారి జన్మదిన వేడుకలు వినుకొండలో

19-12-2022 క్రీడలు పోటీలు
20-12-2022 మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం
22-12-2022 కేక్ కటింగ్, మెగా రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది..
కావవున ఈ కార్యక్రమాలు వినుకొండ నియోజకవర్గ వైసీపీ కార్యర్తలు, నాయకులు, అభిమానులు అందరూ పాల్గొని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం..
Source : Bolla Brahmanaidu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *