ముద్దనూరు పరిధిలోని ఆరవేటి పల్లి గ్రామంలో కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్.

By

ముద్దనూరు పరిధిలోని ఆరవేటి పల్లి గ్రామంలో కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్. ముద్దనూరు సి.ఐ హరినాధ్ ఆధ్వర్యంలో గ్రామంలో అణువణువూ క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహించిన సిబ్బంది. శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like