జమ్మలమడుగు అర్బన్ పరిధిలోని కన్నెలూరు గ్రామంలో కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్.

By

జమ్మలమడుగు అర్బన్ పరిధిలోని కన్నెలూరు గ్రామంలో కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్. గ్రామంలో అణువణువూ క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహించిన జమ్మలమడుగు అర్బన్ ఎస్.ఐ రఘురాం, సిబ్బంది. శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like