జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు(ఓటీఎస్) ద్వారా రూ.10 వేల కోట్ల రుణ భారం తొలగింపు..

By

జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు(ఓటీఎస్) ద్వారా రూ.10 వేల కోట్ల రుణ భారం తొలగింపు.. లబ్ధిదారులకు రుణాలు మాఫీ, క్లియర్‌ టైటిల్‌తో ఉచితంగా రిజిస్ట్రేషన్‌. ఓటీఎస్ పథకం స్వచ్ఛందం.

Source : AP Digital Corporation

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like