విభిన్న ప్రతిభావంతుల అర్జీ మేరకు నేడు స్పందన కార్యక్రమంలో వారికి ట్రై సైకిల్ మరియు వీల్ చైర్ ను అందించిన జిల్లా కలెక్టర్ వివేక్ యాదవ్.

By

Guntur Collector : విభిన్న ప్రతిభావంతుల అర్జీ మేరకు నేడు స్పందన కార్యక్రమంలో వారికి ట్రై సైకిల్ మరియు వీల్ చైర్ ను అందించిన జిల్లా కలెక్టర్ వివేక్ యాదవ్.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like