జిల్లాలో చెడ్డి గ్యాంగ్ కదలికల వదంతులు నమ్మవద్దు, ప్రకాశం జిల్లా పోలీస్

By

జిల్లాలో చెడ్డి గ్యాంగ్ కదలికల వదంతులు నమ్మవద్దు, జిల్లా పోలీస్ యంత్రాంగం అనుక్షణం అప్రమత్తంగా ఉంది, ఫేక్ న్యూస్ సర్క్యూలేట్ చేసి ప్రజలను భయభ్రాంతులను గురి చేయవద్దు- ప్రకాశం ఎస్పీ

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like