విజయవాడ ఐటీ కార్యాలయానికి వచ్చిన టీడీపీ నేతలు

విజయవాడ ఐటీ కార్యాలయానికి వచ్చిన టీడీపీ నేతలు

గుడివాడ క్యాసినో వ్యవహారంలో వర్ల రామయ్యకు ఐటీ నోటీసులు – సమాచారం అందించాల్సిందిగా వర్ల రామయ్యకు ఐటీ నోటీసులు – గుడివాడ క్యాసినోపై కొడాలి నాని, వంశీపై వివిధ సంస్థలకు టీడీపీ ఫిర్యాదు – సమాచార సేకరణలో భాగంగా వర్ల రామయ్యను పిలిచిన ఐటీ అధికారులు

Source : Kiran Valluru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *