రేణిగుంట నుండి కడప వెళ్లే జాతీయ రహదారి రేణిగుంట కి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో వరద ఉధృతికి బారీ గండి పడి

By

బారీ వర్షాల నేపధ్యంలో రేణిగుంట నుండి కడప వెళ్లే జాతీయ రహదారి రేణిగుంట కి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో వరద ఉధృతికి బారీ గండి పడి రహదారిపై రాకపోకలకు ఆటంకం ఏర్పడింది. ఈ నేపధ్యంలో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పునరుద్దరణ చర్యలు పరిశీలించడం జరిగింది. రహదారి పునరుద్దరణ కొరకు శ్రమించిన అధికారులను, పోలీసు సిబ్బందికి అభినందనలు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like