కడపలో తుఫాను కారణంగా జరిగినటువంటి నష్టాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వివరిస్తున్న

కడపలో తుఫాను కారణంగా జరిగినటువంటి నష్టాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వివరిస్తున్న డిప్యూటీ సీఎం అంజాద్ బాషా గారు మరియు కడప మేయర్ సురేష్ బాబు గారు …

Source : Arjun YSRCP KADAPA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *