సరి కొత్త నాన్ -AC స్లీపర్ బస్సులు | కడప నుండి విజయవాడ ప్రతిరోజూ రాత్రి 10.30గం.లకు

ప్రవేశపెడుతున్నాము సరి కొత్త నాన్ -AC స్లీపర్ బస్సులు…
కడప నుండి విజయవాడ ప్రతిరోజూ రాత్రి 10.30గం.లకు వయా-మైదుకూరు, పోరుమామిల్ల, మార్కాపురం మీదుగా.
ప్రైవేట్ బస్సులకంటె తక్కువ ఛార్జ్ తో….

Source : APSRTC Kadapa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *