అగ్నిప్రమాదానికి ఇంటి నుంచి 8 మందిని రక్షించిన అగ్ని మాపక సిబ్బంది | Kuwait

అగ్నిప్రమాదానికి ఇంటి నుంచి 8 మందిని రక్షించిన అగ్ని మాపక సిబ్బంది
జాబెర్ అల్-అలీ ప్రాంతంలో మంగళవారం ఉదయం ఒక ఇంట్లో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదం నుండి పిల్లలతో సహా 8 మందిని రక్షించినట్లు కువైట్ ఫైర్ ఫోర్స్ తెలిపింది.
Source : Kuwait AndhraPradesh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *