అనంతపుర్ జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాలు… కిమ్స్ సవీర సౌజన్యంతో పోలీసులకు ఉచిత వైద్య శిబిరం.

అనంతపుర్ : ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తలు తీసుకోండి – సెబ్ అదనపు ఎస్పీ జె.రాంమోహనరావు * జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాలు… కిమ్స్ సవీర సౌజన్యంతో పోలీసులకు ఉచిత వైద్య శిబిరం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *