రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,771 ఆలయాలకు కొత్త పాలక మండళ్ల నియామకానికి ప్రభుత్వం, దేవదాయ శాఖ కసరత్తు

By

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,771 ఆలయాలకు కొత్త పాలక మండళ్ల నియామకానికి ప్రభుత్వం, దేవదాయ శాఖ కసరత్తు.. ఇవే కాక మరో 1,995 ఆలయాలకు కూడా త్వరలో నియామకాలు. మొత్తంగా 26 వేల మందికి పైగా చోటు దక్కే అవకాశం.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like