గుంటూరు అర్బన్ పరిధిలో “ఆపరేషన్ పరివర్తన”లో భాగంగా గంజాయి, గుట్కా, ఇతర మత్తుపదార్థాలు కలిగి ఉండుటకు అవకాశం ఉన్న వివిధ షాప్ లు, పార్సెల్ ఆఫీస్ లు, తనిఖీ

By

గుంటూరు అర్బన్ పరిధిలో “ఆపరేషన్ పరివర్తన”లో భాగంగా గంజాయి, గుట్కా, ఇతర మత్తుపదార్థాలు కలిగి ఉండుటకు అవకాశం ఉన్న వివిధ షాప్ లు, పార్సెల్ ఆఫీస్ లు, తనిఖీలు నిర్వహించి సంబంధిత యజమానులకు అవగాహన కల్పిస్తున్న పోలీస్ అధికారులు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like