పోలీసులతో సమానంగా విధులు నిర్వర్తిస్తూ అందరి మన్ననలు పొందుతున్న, హోమ్ గార్డుల సేవలు అభినందనీయం

Visakhapatnam District Police : హోమ్ గార్డుల వ్యవస్థాపక దినోత్సవం…పోలీసులతో సమానంగా విధులు నిర్వర్తిస్తూ అందరి మన్ననలు పొందుతున్న, హోమ్ గార్డుల సేవలు అభినందనీయం..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *