పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెంచింది ఎంత, తగ్గించింది ఎంత?

By

పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెంచింది ఎంత, తగ్గించింది ఎంత? లీటరు ధర రూ. 100 దాటించి, ఐదో-పదో తగ్గించామని ఆ పెంచిన వారే రోడ్ల మీదకు వచ్చి నిరసన చేస్తామంటున్నారు.. ఇంతకంటే దారుణం ఉందా! పెట్రోల్, డీజిల్ పై పన్నుల వాటా, ఇతర వాస్తవాలు ఇవీ..

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like