వైయ‌స్ఆర్‌ను ప్రజలు ఎంతగా ఆదరించారో | Kz News

వైయ‌స్ఆర్‌ను ప్రజలు ఎంతగా ఆదరించారో.. అంతకంటే ఎక్కువగా ప్రజల కష్టాలకు వారధిగా నిలిచారు ఆ మ‌హానేత‌.