విజయవాడలోని చారిత్రక రామమోహన్ గ్రంథాలయాన్ని గౌరవ భారత ఉపరాష్ట్రపతి ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు గారు సందర్శించారు .

విజయవాడలోని చారిత్రక రామమోహన్ గ్రంథాలయాన్ని గౌరవ భారత ఉపరాష్ట్రపతి ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు గారు సందర్శించారు . ఈ సందర్భంగా ఆయనని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్ఛం అందించి స్వాగతం పాలికాను : జె . నివాస్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *