పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లే నగల దుకాణాలకు రక్షణ కవచాలు | Prakasam Police

By

పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లే నగల దుకాణాలకు రక్షణ కవచాలు: జిల్లాలో ఆభరణాల దుకాణ యజమానులతో సమావేశాలు నిర్వహించి నగల దొంగతనాల నివారణ చర్యలపై చర్చించి సిసిటివి కెమెరాల ఏర్పాటను నవీకరించుకోవాలని కోరుతున్న ప్రకాశం పోలీసులు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like