అనంతపుర్ జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాలతో కళ్యాణదుర్గం సెబ్ , బి.ఎం.పి.పి, ఇంటెలిజెన్స్ సెబ్ పోలీసుల దాడులు | ఒకరి అరెస్టు

అనంతపుర్ జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాలతో కళ్యాణదుర్గం సెబ్ , బి.ఎం.పి.పి, ఇంటెలిజెన్స్ సెబ్ పోలీసుల దాడులు… ఒకరి అరెస్టు  మూడు కేసుల్లో 2400 లీటర్ల బెల్లం ఊట ధ్వంసం… 160 లీటర్ల నాటు సారా స్వాధీనం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *