చిరునామా లేని టపాసులు విక్రయించడం నేరం

చిరునామా లేని టపాసులు విక్రయించడం నేరం
తూనీకలు, కొలతలు అధికారి వై.జి.శంకర్
వీరబల్లి : చిరునామా లేని టపాసులను విక్రయించడం నేరమని తూనీకలు, కొలతలు ఇన్స్పెక్టర్ వై.జి.శంకర్ అన్నారు. శుక్రవారం మండల కేంద్రంలోని టపాసుల హోల్ సేల్ గోడలను ఆయన తన సిబ్బందితో కలిసి పరిశీలించారు. సంపత్ టపాసుల గోడౌన్ లో 1000 వాలా తాజ్ మహల్ గల టపాసుల బాక్స్ ను ఆయన పరిశీలించారు. ఆ బాక్స్ పై తయారీ కేంద్రం చిరునామా, తయారీ తేదీ, కస్టమర్ కేర్ ఫోన్ నెంబర్ లేకపోవడంతో లీగల్ మెట్రాలజీ ప్రకారం రెండు 1000 వాలా తాజ్ మహల్ టపాసుల హోల్ సేల్ బాక్స్ లను సీజ్ చేసి కేసు నమోదు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఆయన వెంట సిబ్బంది అన్వర్, మహేష్, రామయ్య, ఇమామ్ లు ఉన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *