దామోదరం సంజీవయ్య స్మారక భవన నిర్మాణానికి జనసేనాని కోటి రూపాయల విరాళం

By

దామోదరం సంజీవయ్య స్మారక భవన నిర్మాణానికి జనసేనాని కోటి రూపాయల విరాళం దేశం గర్వించదగ్గ మహానీయునికి ఘనమైన నివాళి అర్పిస్తూ, ఆయన కీర్తిని తరతరాలకు తెలిసేలా స్మారక భవన నిర్మాణం చేయనున్న జనసేన.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like