‘జవాద్’ తుఫాను బాధితులకు భోజన వసతి కల్పించిన కడప డిఎస్పి వెంకటశివారెడ్డి.

By

పోలీసుల మానవత్వం ‘జవాద్’ తుఫాను బాధితులకు భోజన వసతి కల్పించిన కడప డిఎస్పి వెంకటశివారెడ్డి. నగరంలోని ప్రకాష్ నగర్ బిసి బాయ్స్ హాస్టల్ పునరావాస కేంద్రంలో 300మంది తుఫాను బాధితులకు భోజనం ఏర్పాటు చేసిన కడప డిఎస్పి వెంకటశివారెడ్డి,చిన్నచౌకు సిఐ అశోక్ రెడ్డి,ఎస్ఐ అమరనాధ్ రెడ్డి,సిబ్బంది మానవతా దృక్పధంతో పోలీసులు చేసిన సాయానికి ముగ్దులైన బాధితులు. పోలీసు శాఖకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన స్థానికులు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like