కడప జిల్లాలోని రామాపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో హిస్టరీ షీటర్లకు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించిన ఎస్.ఐ జయరాముడు.

  • కడప జిల్లాలోని రామాపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో హిస్టరీ షీటర్లకు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించిన ఎస్.ఐ జయరాముడు.
  • చింతకొమ్మ దిన్నె పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో హిస్టరీ షీటర్లకు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించిన ఎస్.ఐ మంజునాథ రెడ్డి.
  • సత్ప్రవర్తన తో జీవించాలని, చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *