కృష్ణాజిల్లా పోలీసులు దాడులు నిర్వహించి 2,200 లీటర్ల బెల్లపు ఊటను ధ్వoసం

By

రెడ్డిగూడెం మండల పరిధిలో గల అడవులలో కొండ గట్లపైన, ముళ్లపొదలలో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా, రహస్యంగా నిర్వహిస్తున్న నాటుసారా తయారీ కేంద్రాలపై కృష్ణాజిల్లా పోలీసులు దాడులు నిర్వహించి 2,200 లీటర్ల బెల్లపు ఊటను ధ్వoసం చేసి, 70 లీటర్ల సారాయిని సీజ్ చేసి కేసు నమోదు చేసినారు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like