ఎయిడెడ్ విద్యాసంస్థల విలీనం పై వండివార్చిన అబద్ధాలు.. ఇవిగో వాస్తవాలు

ఎయిడెడ్ విద్యాసంస్థల విలీనం పై వండివార్చిన అబద్ధాలు.. ఇవిగో వాస్తవాలు – విద్యార్థులు, టీచర్లు, కనీస సౌకర్యాలు లేమి, అధ్వాన్న ప్రమాణాలు… ఇలాంటి ఎయిడెడ్ విద్యాసంస్థలకు మేలు చేసేందుకే ప్రభుత్వం చొరవ.. అది కూడా ఎయిడెడ్ స్కూళ్ళు స్వచ్చందంగా కోరుకుంటేనే.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *