వైఎస్ జగన్ పాలనలో సాగుతున్న అరాచకాలపై టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి తో కలిసి సోమవారం ఢిల్లీలో రాష్ట్రపతి రాంనాథ్ కోవింద్ గారికి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది.

By

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పాలనలో సాగుతున్న అరాచకాలపై టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి తో కలిసి సోమవారం ఢిల్లీలో రాష్ట్రపతి రాంనాథ్ కోవింద్ గారికి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like