విద్యారంగంలో అత్యంత ప్రగతి సాధించిన పెద్ద రాష్ట్రాలు

విద్యారంగంలో అత్యంత ప్రగతి సాధించిన పెద్ద రాష్ట్రాలు

18 వ స్థానం నుండి 4వ స్థానానికి
“విద్యారంగంలో అత్యంత ప్రగతి సాధించిన పెద్ద రాష్ట్రాలు” – ఇండియా టుడే సర్వే
ఆంధ్రప్రదేశ్ 2021లో 18వ స్థానం నుండి 2022లో 4వ స్థానానికి చేరుకొంది
Source : YSRCP Kadapa District

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *