జంగారెడ్డి గూడెంలో తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీసీలతో సమావేశమయ్యారు.

జంగారెడ్డి గూడెంలో తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీసీలతో సమావేశమయ్యారు.

ఏలూరు జిల్లా, జంగారెడ్డి గూడెంలో తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీసీలతో సమావేశమయ్యారు. జ్యోతిరావు పూలే చిత్రపటానికి, ఎన్టీఆర్ విగ్రహాలకు పుష్పాంజలి ఘటించిన ఆయన, బీసీలకు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.

Source : Telugu Desam Party – TDP

1 thought on “జంగారెడ్డి గూడెంలో తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీసీలతో సమావేశమయ్యారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *