నెల్లూరు టౌన్ RTC బస్టాండ్ వద్ద అక్రమంగా రవాణా చేస్తుండగా 14 kg ల గంజాయిను స్వాధీనం

SPS నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు టౌన్ RTC బస్టాండ్ వద్ద అక్రమంగా రవాణా చేస్తుండగా 14 kg ల గంజాయిను స్వాధీనం చేసుకున్న SEB పోలీసు అధికారులు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *