ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా కడప జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయ ఆవరణంలో జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేసిన జిల్లా ఎస్.పి, ఐ.పి.ఎస్ గారు, జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ గౌతమి గారు.

By
కడప జిల్లా :
  •  ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయ ఆవరణంలో జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేసిన జిల్లా ఎస్.పి శ్రీ కె.కె.ఎన్ అన్బురాజన్. ఐ.పి.ఎస్ గారు, జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ గౌతమి గారు.
  •  అమరజీవి శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు చిత్ర పాఠానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించిన జిల్లా ఎస్.పి శ్రీ కె.కె.ఎన్ అన్బురాజన్ ఐ.పి.ఎస్ గారు,జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ గౌతమి గారు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like