తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సోషల్ మీడియాలో ఉన్నటువంటి వారు సొంత పార్టీ నేతలపై ఎలాంటి వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలు చేసే హక్కు మీకు లేదు

అధికారికంగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సోషల్ మీడియాలో ఉన్నటువంటి వారు సొంత పార్టీ నేతలపై ఎలాంటి వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలు చేసే హక్కు మీకు లేదు. అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తే వెంటనే ఆ పదవి నుంచి సస్పెండ్ చేస్తారు..

Source : Telangana Congress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *