విశాఖలో పెచ్చుమీరుతున్న ఓవర్ స్పీడ్ డ్రైవింగ్.

విశాఖలో పెచ్చుమీరుతున్న ఓవర్ స్పీడ్ డ్రైవింగ్. జోడుగుళ్లపాలెం- జూ బ్యాక్ గేట్ సమీపంలో మితిమీరిన వేగంతో చెట్టును ఢీ కొట్టిన కార్. డ్రైవింగ్ చేస్తున్న వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలు.

1 thought on “విశాఖలో పెచ్చుమీరుతున్న ఓవర్ స్పీడ్ డ్రైవింగ్.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *