నేటికి, మోసగాడు మోడీని గొప్పగా చూపించే పబ్లిసిటీ కోసం చేసిన కర్చు 6,500 కోట్లు!

నేటికి, మోసగాడు మోడీని గొప్పగా చూపించే పబ్లిసిటీ కోసం చేసిన కర్చు 6,500 కోట్లు! ఇంకా వచ్చే ఎన్నికల నాటికి ఈ కర్చు మరిన్ని వేల కోట్లకు చేరబోతుంది.

 

పిరికి నియంత హిట్లర్ కూడా ఇదే విధంగా తన పబ్లిసిటీ కోసం ప్రజల సొమ్ము కర్చు చేసేవాడు!

Source : Telangana Congress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *